logo PUFIE


Fundatorzy

Od lewej siedzą:

Elżbieta KOT
        – Prezes Zarządu Instytut Wdrożeń Norm i Standardów Europejskich, Fundator,
Ryszard STEFAŃCZYK
        – Prezydent Rady Fundacji, Fundator,
Iryna KOTSIY
        – Prezes Zarządu Fundacji, Fundator,

Od lewej stoją:

Sławomir KEMPA
        – Prezes Zarządu holdingu Kempa Group, współzałożyciel Międzynarodowego
           Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie, Fundator,

Andrzej ARENDARSKI
        – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Fundator,
Wołodymir STRETOWICZ
        – deputowany parlamentu Ukrainy, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji
           do Walki ze zorganizowaną przestępczością i korupcją, Fundator,

Jarosław NOWACKI
        – współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie, inwestor kapitałowy, Fundator,
Waleriy TSYUPA
        – Dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji na Ukrainie, Fundator,office@pufie.pl

Zapraszamy w późniejszym
terminie.
Strona w budowie.